06-03-18

Regionale en lokale radio heeft een toekomst op FM als…

Regionale en lokale radio heeft een toekomst op FM als…

 

In het debat of de Vlaamse lokale en regionale radiostations al of niet een plekje moeten (of zullen) krijgen op DAB+ lijkt de teneur de laatste weken wat op te schuiven. Bij de kleine spelers groeit de overtuiging dat ze door de nationale spelers bewust uit de digitale ontwikkeling worden gehouden en dat hierachter misschien wel een verborgen politieke agenda schuilt, waarin ook het kabinet Gatz en de VRT bewust meespelen.

Het is een feit dat mediaminister Sven Gatz politiek minstens een pak duidelijker zou mogen zijn over hoe hij op langere termijn de technische bestaanszekerheid en de verdere ontwikkeling van het lokale en regionale radiolandschap ziet. Het lijkt me nu toch echt geen overdreven vraag dat Vlaanderen hierover eindelijk eens een toekomstvisie uittekent, klare wijn schenkt, uiteraard duidelijk gekaderd in het ruimere digitale verhaal?

Depositphotos_151405402_1800-800x445.jpg

Laat me daarom alvast deze mogelijke voorzet geven. Het is zeker geen pleidooi voor een definitief verblijf van de lokale zenders op FM, wel één mogelijke denkpiste, waarbij DAB+ en FM naast elkaar blijven bestaan. Een piste waarop Gatz trouwens zelf al (beperkt) zinspeelde. Het is aan de minister en aan de politieke families om het volgende idee al dan niet verder te laten rijpen.

Kijken naar Europa

Wat ik alvast goed vind aan het digitale radiobeleid van Gatz is dat hij vrij nauwgezet de Europese evolutie volgt en er ook wil voor zorgen dat Vlaanderen zich Europees in een veilig tussenpeloton ophoudt. Zo loop je niet te ver achter en kun je leren uit wat de koplopers in Europa goed en fout doen. Want hoewel het enerzijds duidelijk is dat DAB+ commercieel en beleidsmatig voor langere tijd een dominante radiostandaard zal worden in Europa, moet je anderzijds ook vaststellen dat er bij die digitale switchover de komende jaren nog een heel leerproces komt kijken.

Voor de Vlaamse lokale en regionale radio zal het daarom ook belangrijk zijn hoe de Europese verhoudingen en de regelgeving «FM versus DAB+» zich zullen ontwikkelen.  Binnen de EU starten binnenkort de onderhandelingen over een «Europese elektronische communicatiecode», daar brachten we twee weken geleden al een bijdrage over.

Einde wenkt voor FM-only

Belangrijk voor de radiosector daarin is een wenkend Europees verbod op de verkoop van «analog-only» toestellen. De kans lijkt groot dat op EU-niveau de verkoop van toestellen die enkel FM en/of AM kunnen ontvangen al vanaf 2020 aan banden wordt gelegd. Anders gaan steeds meer landen dat individueel beslissen, zoals Italië al deed. Voor een belangrijk standaardproduct als een radiotoestel is een uniforme Europese regelgeving noodzakelijk, daar kun je objectief enkel voorstander van zijn.

Verovert hybride de markt?

Volgende belangrijke vraag is dan: welk soort radiotoestellen zal de markt veroveren, na die EU-regulering? Gaat de consument kiezen voor toestellen met enkel DAB+? Of zal de Europese markt snel overspoeld worden met hybride toestellen: FM + DAB+?

Gelet op de toch wel grote achterstand en de lage goesting op vlak van DAB+ in nog een vijftiental EU-landen, ben ik geneigd te denken dat die hybride toestellen wel eens voor langere tijd dé toekomst zouden kunnen zijn. Net zoals de toestellen met AM en FM al een halve eeuw meegaan, zal ook een toestel met FM en DAB+ voor lange tijd de commerciële standaard kunnen worden. In de Europese autobranche gaat het trouwens nu al duidelijk die kant op. Voordeel is bovendien dat er, in tegenstelling tot AM en FM, geen significant kwaliteitsverschil is tussen FM en DAB+.

In de rand: in die hybride toestellen zal internetradio altijd pas de derde optie zijn. De noodzakelijke chips voor internetradio zijn immers duurder, waar de chips voor FM en DAB+ spotgoedkoop zijn.

De nieuwe «apartheid»

Voor onze opeen gepropte Vlaamse lokale en regionale radio’s op FM kan die nieuwe hybride markt op termijn technisch in hun voordeel uitdraaien. Want als alle nationale omroepen, openbaar en commercieel, binnen enkele jaren verplicht moeten migreren naar DAB+, dan krijgen de regionale en lokale zenders de hele FM-band voor zich. Dan is de nieuwe «apartheid» gewoon een feit.

De volgende stap is dat Vlaanderen die «apartheid» actief koppelt aan het uittekenen van een volledig nieuw frequentieplan, waarbij op FM enkel nog regionale en lokale frequenties worden toegelaten. In die omstandigheden kun je in Vlaanderen perfect ruimte creëren voor minstens 150 regionale frequenties van 2 à 3 kilowatt, plus nog een 100 lokale frequenties van 100 tot 200 Watt. En dit keer mét alle elementaire technische garanties op vlak van zendcomfort.

Kortom, dan kun je de lokale radiosector “waar nooit plaats voor was” eindelijk ademruimte én groeimogelijkheden geven. Hoe vroeger en pro-actiever Vlaanderen zich aan het werk zet voor dat nieuwe frequentieplan, hoe meer geloofwaardigheid het vanuit de – terecht achterdochtige – lokale radiosector zal genereren. Goodwill moet altijd van twee kanten komen.

Op voorwaarde dat..

Indien minister Gatz of zijn opvolger deze visie zou verdedigen, dan moet hij er ook actief mee aan de slag. Dan moet hij vooreerst zorgen dat (1) deze «apartheid» in heel Europa (én Wallonië) een draagvlak krijgt. Je kunt dergelijke apartheidspolitiek immers niet als een eilandje in Europa voeren. Dan moet hij ook luidop zeggen dat (2) Vlaanderen niet kiest voor een FM-switchoff, maar enkel voor een switchover van de nationale omroepen. Nog belangrijker: dan moet hij (3) de transitieperiode naar DAB+ voor de landelijke zenders strikt en duidelijk in de tijd beperken en op FM geen «karottentrekkers» en zeker geen «bezettingspolitiek» tolereren.

Vanuit Vlaanderen moet men dan ook (4) toezien dat de (invloedrijke) EBU-standpunten – waar de VRT een stem in heeft – op de duur niet fanatiek gaan overhellen “voor DAB+” en “tegen FM”. Dan moet (5) Europa de aasgieren die de FM-band voor andere doeleinden willen inpalmen terugfluiten. Het moet dan echt op àlle vlakken een duidelijk «en-en-verhaal» zijn.

Geen anti-FM campagne

De Vlaamse overheid moet er nu al politiek op toezien dat ook de VRT dat tweesporenbeleid duidelijk onderschrijft. De VRT mag dus geen anti-FM-politiek beginnen voeren, zelfs al zit er binnen enkele jaren geen enkele VRT-radio meer op de FM-band. Vooral die VRT én de Vlaamse overheid letten dus best nu al op om de MoU rond DAB+ niet te interpreteren als een campagne “DAB+ in plaats van FM”, maar wel als een nieuw toekomstverhaal “FM én DAB+ naast elkaar”, met elk hun eigenheid.

Dat de andere spelers binnen die MoU-groep (de landelijke commerciëlen en Norkring) het wellicht liever anders zullen spelen, dat is hun zaak. Politiek kan en mag de VRT en de Vlaamse overheid het echter niet maken om daarin zomaar klakkeloos mee te gaan. Het kan geen maatschappelijke opdracht zijn om in het kader van de switchover de lokale en regionale radio en passant helemaal dood te knijpen.

Dus ja, lokale en regionale radio hebben een toekomst op FM… als, als en als. Maar dan moet Vlaanderen eerst politiek wel snel én duidelijk kleur bekennen.

Rudy De Saedeleir

radiovisie-logo-klein.png.jpg

 

 

Tijdsbalkje rood.gif

 

00:00 Gepost door Pieter Van Banden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.