18-12-17

1 januari 2018 moeten (bijna) alle lokale radio’s uit de lucht

1 januari 2018 moeten (bijna) alle lokale radio’s uit de lucht

 

VRM krijgt procedures gewoon niet rond en uitzenden zonder vergunning zal niet mogen

FM antennes-Vanop radio Pros mast Kerksken-22-9-2016.jpg

Zo goed als bijna alle lokale radio’s in Vlaanderen moeten per 1 januari 2018 hun zenders verplicht uitdraaien. De kans dat op die datum de (op)nieuw erkende lokale radio’s al over een wettelijke zendvergunning beschikken is gewoon nihil. Voor de bestaande radio’s, die dankzij de nieuwe erkenningen hoopten op continuïteit, wordt dit nog een serieus vergiftigd cadeau. Maar bij de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) trekken ze hun paraplu open en de bevoegde Vlaamse minister van Media Sven Gatz (Open VLD) steekt zijn kop in het zand.

De vraag werd al vaker gesteld: hoe gaat dat op 1 januari 2018 praktisch allemaal in zijn werk gaan? De erkenning is één, maar alle erkende omroepen moeten nu bij de VRM hun feitelijke zendvergunning aanvragen. Bij de VRM maken ze er al maanden geen enkel geheim van dat het gewoon onmogelijk is om voor 1 januari al die dossiers na te kijken en de vergunningen uit te reiken.

Van de 35 lokale radio’s die al in juli hun erkenning kregen – ze waren telkens de enige kandidaten voor hun frequentiepakket – zouden er volgens onze informatie momenteel nog maar vier effectief een vergunning hebben. Het gaat dan – bij die 35 – om bestaande radio’s die al op een bestaande frequentie opereren. Als ze er in het nieuwe pakket nog een extra frequentie bijkregen, dan is die extra vergunning nog steeds achterwege. De VRM beloofde ons vandaag een actuele lijst, we updaten hier zodra we die info hebben. Overigens wordt er bij de betrokken 35 lokale radio’s zelf ook bijzonder lang getalmd met het indienen van de technische papieren, aldus de VRM.

Maar voor de 68 stations die pas vandaag hun erkenning mochten vernemen is er geen enkele hoop. Hun dossier richting zendvergunning neemt sowieso enkele maanden in beslag. In het beste geval, maar zo zijn er bitter weinig, hebben ze hun bestaande frequentie opnieuw verworven en zal de procedure een beetje sneller kunnen verlopen. Veruit de meeste van die 68 erkende radio’s moeten echter frequenties switchen. Dus moeten ook de bestaande stations, die nu opnieuw werden erkend, hun zenders afzetten in de komende nieuwjaarsnacht, tot hun zendpapieren in orde zijn? Jazeker!

Bij het kabinet Media beseffen ze dit doemscenario overigens al maanden, maar een oplossing komt er vooralsnog niet. Ook in het persbericht van vandaag wordt er met geen woord over gerept. Dus vroegen we het vanmiddag zelf aan de woordvoerster van minister Gatz en haar antwoord was copy-paste van wat we al eerder op de ministeriële website konden lezen:

Zullen erkende lokale radio’s tijdig kunnen uitzenden? Is er een transitieperiode voorzien? Moeten de bestaande lokale radio’s die niet erkend werden of die geen aanvraag tot erkenning voor deze ronde hadden ingediend, vanaf 1 januari hun uitzendingen stopzetten?

Zoals het voorzien is in de regelgeving lopen de erkenningen af op 31 december 2017. De nieuwe erkenningsperiode voor lokale en netwerkradio’s start vanaf 1 januari 2018. Uitzendingen kunnen pas gebeuren na het bekomen van een zendvergunning door de VRM. Om uit te zenden krijgen de erkende radio’s een jaar de tijd.

Dat is nodig om nieuwe radio’s de nodige tijd te geven om hun project inhoudelijk en technisch uit te rollen. De erkenningen van de huidige radiostations verlopen namelijk pas op 31 december 2017. Ze hebben het recht uit te zenden tot en met die dag.  Daarnaast moet ook alle frequentiecapaciteit die via de nieuwe erkenning wordt verkregen, worden gebruikt.

De voorziene tijd om uit te zenden is eveneens nodig voor bestaande zenders die een erkenning voor een nieuw pakket verworven hebben. De termijn van één jaar werd ten opzichte van de vorige erkenningsronde verlengd (toen 9 maanden). De overheid legt geen verplichting op om uit te zenden vanaf de dag dat de nieuwe erkenning ingaat. Erkende radio’s hebben vanaf 1 januari 2018 een jaar de tijd om uit te zenden, dat is voorzien in het mediadecreet (artikel 134).

Deze data en voorwaarden zijn voor de lancering van de oproep gekend. Wanneer een kandidaat lokale radio contractuele engagementen wenst aan te gaan, dient er vanuit het rechtszekerheidsprincipe rekening gehouden te worden met deze voorwaarden.

Net zoals in de grote erkenningsronde van 2004, zal nagegaan worden welke radio’s zonder nieuwe erkenning en zendvergunning blijven uitzenden. De VRM zal de nodige communicatie voeren, dergelijk zendgedrag wordt niet toegestaan. Indien een radio toch verder blijft uitzenden, kan de bevoegde instantie, namelijk het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) optreden.

Voila, daarmee moeten de radio’s het dus doen. Geen gedoogbeleid, geen voorlopige vergunning, geen manier om de bestaande radiostructuren enige continuïteit in hun werking te garanderen. Ben je een bestaande radio met luisteraars, medewerkers, adverteerders en een stapel lopende kosten? Veel geluk, maar het knopje moet uit in de nieuwjaarsnacht, omdat de Vlaamse overheid gewoon niet in staat is nog voor 1 januari haar verplichtingen na te komen. Leg zoiets eens uit aan je trouwe luisteraars, medewerkers en adverteerders? Wat moeten ze nu doen? Iedereen streamen?

Want, laat het duidelijk zijn, dit is 100% de schuld van het kabinet Media, dat geen enkele tijdsbuffer voorzag in de procedure, gecombineerd met de paraplupolitiek bij de VRM. Hoewel je dat die laatste niet eens ten kwade kunt duiden, want hun werkwijze en termijnen bij procedures zijn al lang bekend.

Bij de vorige erkenningsronde (eind 2003), was die bufferperiode wel ruim voorzien. Toen werden de oude zendvergunningen tijdelijk verlengd en had iedereen tegen mei of juni 2004 de nieuwe vergunning op zak. Er moest toen geen enkele zender uit de lucht. Overigens ging het toen quasi uitsluitend om verlengingen van bestaande stations op hun bestaande frequenties.

Verontschuldig ons deze harde(re) bewoordingen, maar dit is toch niet ernstig meer? Kun je het je sowieso inbeelden dat ook de VRT of de landelijke commerciëlen op deze manier worden behandeld?

radiovisie-logo-klein.png.jpg

 

 

Tijdsbalkje rood.gif

 

00:00 Gepost door Pieter Van Banden in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.