25-07-17

DAB+:Meer duidelijkheid over uitrol na de vakantie

DAB+:Meer duidelijkheid over uitrol na de vakantie

 

Komend najaar wordt er meer duidelijk over hoe de verdere uitrol van DAB+ in Vlaanderen vorm gegeven gaat worden. Komend najaar verschijnt een tussentijds rapport hoe de verschillende DAB+netten ingevuld kunnen worden en waar plaats in voor Qmusic, Joe en Nostalgie.

 

DAB+ logo.png


Eind 2017 worden de licenties van de drie grote commerciële zenders (Qmusic, Joe en Nostalgie) met vier jaar verlengd. Voorwaarde is wel dat de radiostations gaan uitzenden via DAB+.

 

Daarmee volgt de Vlaamse Minister van Media Sven Gatz hetzelfde beleid als in Nederland. Ook hier worden de FM-vergunningen verlengd in ruil voor uitzenden via DAB+.

 

Op welke manier de landelijke radiostations, en wellicht later ook de nieuwe commerciële netwerkradio's,moeten gaan uitzenden via DAB+ is nog onduidelijk. Voor Vlaanderen zijn meerdere kanalen beschikbaar. Allereerst heeft de VRT in heel Vlaanderen de beschikking over kanaal 12A. Hetzelfde geldt voor zenderexploitant Norkring op kanaal 11A. Hierop zijn momenteel 10 stations te ontvangen. De vergunning van Norkring loopt nog tot juni 2024.

 

Daarnaast is er in Vlaanderen ook nog een bovenregionaal kavel. Deze mag in de provincies Oost- en West-Vlaanderen uitzenden op kanaal 5A, terwijl voor de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams Brabant (inclusief Brussel) kanaal 5D beschikbaar is.

 

Onlangs  liet Gatz weten dat een tussentijds rapport in het najaar wordt verwacht. Eerder hoopte de minister dat deze nog voor de zomer zou verschijnen.

 

Het betreft het in kaart brengen van de huidige en toekomstige capaciteit betreft, met onder meer het gebruik van het frequentieblok 11A, die op dit ogenblik onder licentie van Norkring zijn, van de nog niet toegekende frequentieblokken 5A en 5D en van de frequenties van de VRT voor DAB+, is er op de diverse multiplexen fijnmazig gekeken naar wat die capaciteit kan inhouden,” zo legt Gatz uit.

 

Hoeveel is er gevuld, hoeveel is er nog beschikbaar. Dan gaat het om het aantal DAB+-kanalen, aan hoeveel kilobits per seconde er kan worden uitgezonden, enz.Zowel de dekking in het huidige plan als het potentiële scenario voor de multiplexen worden bekeken. Daarom kan er op dit moment nog niets besloten worden.


Voordat een besluit genomen kan worden dienen er nog flink wat stappen genomen te worden. “Eerst dient een technisch scenario verder te worden uitgewerkt dat op relatief korte termijn haalbaar is, rekening houdend met de frequentievoorraad die Vlaanderen momenteel bezit voor DAB+ en een aantal randvoorwaarden, zoals de licentie van netwerkoperator Norkring die nog tot juni 2024 loopt,” aldus Gatz.Bovendien komt het er niet enkel op neer om zomaar bepaalde dingen te lanceren. Dat moet ook goed worden onderbouwd.



Toch zijn er al de nodige werkzaamheden uitgevoerd volgens Gatz:Er zijn wel degelijk er een aantal potentiële werkscenario's geschetst zijn qua DAB+dekking en een mogelijke invulling van de DAB+multiplexen. Daarnaast heeft het consultancybureau Jacky B ook nog bijkomende gespreksrondes gehad met diverse stakeholders, waaronder een aantal bijkomende actoren ten opzichte van de eerste verkenningsronde.



Uiteindelijk moet dit tot een plan leiden waardoor landelijke commerciële radiostations vanaf september 2018 in DAB+ kunnen uitzenden in Vlaanderen.

 

RadioNL (Martin Slijper)

 

 Tijdsbalkje rood.gif

00:00 Gepost door Pieter Van Banden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.