21-09-16

Het VRT-toekomstplan beperkt tot 155 jobverlies

Het VRT-toekomstplan beperkt tot 155 jobverlies

 

Bij de VRT verdwijnen de komende jaren 155 voltijdse banen. Dat blijkt uit het nieuwe toekomstplan dat gisterenmiddag is goedgekeurd door de raad van bestuur. Eerder was sprake van 215 jobs die zouden worden geschrapt. Om te besparen wordt ingezet op meer efficiëntie, loonmatiging en arbeidsherverdeling.

 

VRT toren foto VRT.jpg

 

De VRT moet tegen 2020 ruim 30 miljoen euro besparen. In het transformatieplan dat een jaar geleden werd voorgesteld, was sprake van 286 afvloeiingen en 50 nieuwe aanwervingen van digitale profielen. Later werd dat bijgesteld naar een netto-banenverlies van 215 (265 afvloeiingen en 50 aanwervingen).

 

In het akkoord dat de vakbonden en de directie nu bereikt hebben, worden nog 60 banen gered. Dat betekent dat 205 banen verloren gaan. Tegelijk worden 50 creatieve talenten en digitale profielen in dienst genomen. Het netto-banenverlies wordt dus beperkt tot 155 VTE's (voltijdse equivalenten).

 

Door in te zetten op arbeidsherverdeling en natuurlijke uitstroom zal de sociale impact van die operatie beperkt blijven, luidt het. De directie hoopt dat naakte ontslagen vermeden kunnen worden.

 

De overeenkomst legt ook de budgettaire afspraken vast voor de komende jaren. De overheidsdotatie vermindert (oplopend tot -30 miljoen in 2020), voor de personeelsuitgaven geldt een plafond (43,25 procent van de inkomsten) en tegen 2020 zal de VRT 18,25 procent van de inkomsten uitbesteden aan de mediasector.

 

In het toekomstplan zijn afspraken gemaakt over loonmatiging. Zo zullen de jaarlijkse loonsverhogingen lager zijn. Ter compensatie is er een voorstel voor de invoering van maaltijdcheques, waardoor de medewerkers hun koopkracht behouden. Diverse vergoedingen worden afgeschaft. Dat zou ook de administratieve lasten moeten doen dalen.

 

De arbeidsherverdeling houdt onder meer in dat VRT-medewerkers hun eindejaarspremie of zondagvergoedingen zullen kunnen omzetten in maximaal 22 vakantiedagen. Medewerkers van 60 jaar of meer kunnen ervoor kiezen om 80 procent te werken voor 90 procent loon, als ze met pensioen gaan op hun vroegst mogelijke pensioendatum.

 

762944761.jpg

 

"Dit plan biedt ons de mogelijkheid om op een billijke manier te evolueren naar een meer wendbare VRT: er is een maximaal behoud van werk, de inspanningen worden evenwichtig verdeeld en tegelijkertijd blijft ons aanbod gevrijwaard. Dit plan stelt ons in staat om uit te groeien tot een meer modern bedrijf, een met minder administratie en met meer ruimte voor creativiteit, talent en het toepassen van nieuwe technologieën", zegt gedelegeerd bestuurder van de VRT Paul Lembrechts (foto hierboven).

 

Luc Van den Brande (foto hieronder), de voorzitter van de raad van bestuur, heeft het over een "evenwichtige inspanning". "Dit plan bereikt een verdedigbaar evenwicht tussen efficiëntie en flexibiliteit waarbij een kwalitatief aanbod en investeringen in de toekomst mogelijk blijven, zonder de sociale gevolgen uit het oog te verliezen. Met dit plan blijft de VRT ook in de toekomst een sterke publieke omroep."

 

0024.jpg

 

De Redactie (foto's VRT)

 

tijdsbalkje rood 

00:00 Gepost door Pieter Van Banden in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.