05-05-18

Remember...En hoe gaat het nog met het (VRT) zenderpark van Waver?

Remember...En hoe gaat het nog met het (VRT) zenderpark van Waver?

 

Vriend Jos Gurdebeke kon (eindelijk) nog eens het zenderpark van de VRT in Waver gaan bezoeken.Zelf kon ik er die dag spijtig genoeg niet bij zijn om familiale reden.Maar dank zij zijn (dag) verslag en de vele prachtfoto's die hij me toestuurde was ik er dan toch nog een beetje bij, zij het dan in uitgesteld relais.Zelf bezocht ik het park eind der jaren '80 tot midden der jaren '90 zo'n drie maal tijdens de opendeurdagen van de Wereldomroep (later RVi).Alle gepubliceerde foto's in het blogstukje kan je trouwens in een groter formaat bekijken door er gewoon op te klikken.Het verder gebruik van de foto's is vrij maar we krijgen wel graag van uwentwege een seintje.

.

DSC_3068-VRT Waver (2).jpg

DSC_3068-VRT Waver (1).jpg

.

Maar ik deel graag Jos zijn reportage omdat ik weet dat er nog heel wat radioliefhebbers van toen zijn die hoe dan ook (wat) heimwee (?) zullen hebben naar dit prachtige (deels verlaten) antennepark met alles er op en er aan.Misschien zullen oud luisteraars van de Wereldomroep (later Radio Vlaanderen Internationaal) ook met heimwee terugdenken aan de vele opendeurdagen, de tijd dat Waver nog niet (zo) leeg en verlaten was, integendeel het bloeide toen...alle dagen lente toen de (watergekoelde) radiolampen van stroom voorzien waren en de zenders werkten met volle vermogen! Zelfs oud RVi medewerker Bob Geens was onder de indruk toen hij de foto's zag/kreeg toegestuurd, dat zegt wel wat.Jos bedankt voor uw geweldige bijdrage!

.

Meer dan 100 foto's passeerden hier gisteren en eergisteren de revue en zelfs dat was nog maar een (kleine) selectie.We schakelen dus nu maar over naar de prachtbeelden en een geschreven verslag...en tot zover deze korte inleiding.

.

Het zenderpark in Waver heden ten dage...

.

DSC_3161-VRT Waver (1).jpg

DSC_3070-VRT Waver.jpg

.

Het was dan eindelijk toch gelukt, een bezoek aan het zendcentrum , in het bijzonder het radiogebouw en antennepark, in Waver.Op donderdag 23 oktober 2014 was ik uitgenodigd om onder een deskundige rondleiding van Jean Decoster, die 25 jaar dienst in het radiogebouw gehad heeft,mijn droom in vervulling te zien gaan.

.

Het zenderpark is trouwens nog de enige zendinstallatie van de VRT en RTBf samen. Alle (andere) zenders van de VRT zijn destijds verkocht aan de Noorse firma Norkring, die nu ook verantwoordelijk is voor de perfecte ontvangst/kwaliteit in heel Vlaanderen.Waver kan overigens (nog) niet verkocht worden door de VRT omdat ze de site delen met de RTBf.

.

De VRT heeft er alleen nog één DAB-zender in dienst.Sedert 1997 zendt de VRT ook digitaal uit, zij het dus nu in de wat verouderde vorm.Tegenwoordig is dat DAB+ geworden in de ons omringende landen (zelfs de RTBF is aan het testen vanuit Waver. Onderhandelingen met de RTBf om de site te verkopen, lukt tot dusver niet. De RTBf zal vermoedelijk nooit toegeven, want de VRT betaalt de helft van de totale kosten van de site in Waver. De RTBf heeft daar trouwens nog een middengolfzender in werking (de 621Khz. van La Premiëre) , een kortegolfzender (DRM -digitale radio waarschijnlijk gebruikt bij testuitzendingen op kortegolf) en een paar nog werkende FM zenders in dienst.De FM zenders staan wél in een ander gebouw,het TV2 gebouw genaamd.

.

Om 10h30 waren we afgesproken samen met enkele mensen van het Olens radio Museum aan de ingang van het zenderpark.Onze gastheer,de heer Decoster stelde voor om eerst in de voormiddag het antennepark te bezoeken, en in de namiddag het radiogebouw.Kwestie van het toch een beetje praktisch aan te doen.En ik moet eerlijk toegeven, ik had bij voorbaat al geen al te grote verwachtingen meer van de staat van de antennes en het gebouw nadat het al verschillende jaren uit dienst werd genomen, althans voor wat dan het VRT gedeelte betreft .

.

Maar, alles zag er nog redelijk intact uit op het eerste gezicht. Van één antenne, die met richting Zuid-Afrika  daar was de dipool weg merkte ik op, alleen de reflector was nog intact.Met redelijk wat technische uitleg maakten we alzo een wandeling door het antennepark,richting het TV2 gebouw, waar nu de RTBF gevestigd is.Daar mochten we echter niet binnen...

.

DSC_3081-VRT waver.jpg

Op de achterste mast zie je drie kleine verticaal gepolariseerde antennetjes: dit is de enige antenne dat de VRT daar nog in gebruik heeft voor de DAB uitzendingen. 

DSC_3117-VRT Waver.jpg

De RTBF-mast waar in de nacht van de verkiezingen, brand werd gesticht aan de voet van de mast. Vlammen kwamen tot 80m hoog.Men is nu volop bezig met herstellingen en nieuwe coax kabels te trekken.

DSC_3118-VRT Waver.jpg

Reserve (voorlopige) mast van de RTBf met de FM antennes.

DSC_3144-VRT Waver.jpg

Detail FM antennes op de RTBf reserve antennemast

DSC_3134-VRT Waver.jpg

DSC_3136-VRT Waver.jpg

DSC_3137-VRT Waver.jpg

DSC_3139-VRT Waver.jpg

DSC_3140-VRT Waver.jpg

DSC_3141-VRT Waver.jpg

DSC_3142-VRT Waver.jpg

DSC_3143-VRT Waver.jpg

Op de 8 foto's hierboven ziet u wat over de opruiming en de herstelling na de brand in de RTBf-mast.

DSC_3150-VRT Waver.jpg

De fel “geblesseerde” RTBf mast met op de voorgrond de reserve mast, van daaruit worden dus nu de FM uitzendingen de ether ingestuurd. 

.

Maar de VRT had in 1983, op 23 oktober meer bepaald, ook tegenslag. De 300m hoge mast, pas 12 jaar oud, is toen naar beneden gekomen na een zware storm.Maar op dat moment heeft de VRT toen beslist om de wederopbouw  meteen maar in Sint-Pieters-Leeuw uit te voeren...op Vlaams grondgebied dus.

.

Goed anderhalf uur hebben we daar rondgewandeld van de ene antenne naar de andere, met het weer die ons toch ferm goed gezind was.Na een klein misverstandje met de sleutel van het radiogebouw,die nog moest gebracht worden, konden we na de lunch eindelijk toch binnen want het (zender) gebouw zelf is normaal gesloten.Alleen als er een defect is aan de RTBf zenders, komt er daar nog iemand in het gebouw.En eens binnen in de “ontvangstruimte”, ziet er toch maar wat rommelig uit, feitelijk valt het best allemaal best nog mee.Ik was er in 1992 toen de wereldomroep 'Radio Vlaanderen Internationaal' gedoopt werd en in 1995 ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de 'Wereldomroep'.

.

Tijd alweer voor wat foto's...

.

DSC_3161-VRT Waver (2).jpg

DSC_3162-VRT Waver.jpg

DSC_3163-VRT Waver.jpg

De 3 foto's hierboven geven u een idee van de inkom van het radiogebouw

DSC_3180-VRT Waver.jpg

DSC_3181-VRT Waver.jpg

Op de 2 foto's hierboven ziet u een (bejaarde) reservestudio. Als er iets ernstig gebeurde op het Flageyplein (oude radiogebouw) of op de Reyerslaan, dan kon men van hieruit op uitzending gaan.En dat gebeurde wel eens uitzonderlijk (bij stakingen bv.)

DSC_3182-VRT Waver.jpg

De kantine, ook die bestaat nog zij het wat verlaten...

DSC_3190-VRT Waver.jpg

Zoals het altijd al was...rechts de VRT zenders en links....RTBf zenders...

DSC_3192-VRT Waver.jpg

DSC_3193-VRT Waver.jpg

DSC_3195-VRT Waver.jpg

De drie foto's hierboven geven ons een beeld van de uit gebruik gestelde RTBf middengolfzender

DSC_3196-VRT Waver.jpg

Pure nostalgie de VRT kortegolfzender, uiteraard buiten gebruik

DSC_3198-VRT Waver.jpg

DSC_3199-VRT Waver.jpg

DSC_3200-VRT Waver.jpg

DSC_3201-VRT Waver.jpg

DSC_3202-VRT Waver.jpg

En op de 5 foto's hierboven krijgt u een beeld van het 'inwendige' van de kortegolfzender van de VRT in Waver

DSC_3206-VRT Waver.jpg

De water gekoelde (radio) zendbuizen...

DSC_3210-VRT Waver.jpg

En dit is dan nog de enige VRT zender die daar nog dienst doet in Waver nl. een DAB zender.Zijn zendantenne(s) kan je zien op een van de bovenstaande foto's (zie tekst:Op de achterste mast zie je drie kleine verticaal gepolariseerde antennetjes...) 

DSC_3219-VRT Waver.jpg

De 'Matrix' waar vroeger manueel, de verschillende antennes aan de verschillende zenders konden gekoppeld worden.

DSC_3229-VRT Waver.jpg

Er is zelfs nog een reserve zendlamp aanwezig...

DSC_3239-VRT Waver.jpg

DSC_3242-VRT Waver.jpg

Kortegolf zender van de RTBf, zelfs nu een DRM zender...met briefje erbij... voor de 9925Khz. Sporadisch nog op antenne voor digitale testen? In ieder geval stond de zender wél onder spanning maar was niet aan het uitzenden.

DSC_3249-VRT Waver.jpg

DSC_3250-VRt Waver.jpg

De middengolf zender op 621 Khz. van de RTBF nog altijd in gebruik

DSC_3253-VRT Waver.jpg

Tja en tussendoor moet er toch ook nog eens wat hersteld worden dat nog in werking is!

 .

Beetje nostalgie mag ook wel eens...er staat nog een (grote) schat aan materiaal.

.

DSC_3275-VRT Waver.jpg

DSC_3276-VRT Waver.jpg

DSC_3277-VRT Waver.jpg

DSC_3278-VRT Waver.jpg

DSC_3281-VRT Waver.jpg

DSC_3282-VRT Waver.jpg

DSC_3284-VRT Waver.jpg

.

Alzo verteld Jos verder...

.

Ik had nu het gevoel dat de tijd was blijven stil staan..., gelukkig hebben ze nog niet te veel afgebroken.Burelen en andere ruimtes staan wel leeg, maar het valt allemaal wel nog best mee.We gingen ook in eerste instantie naar het eerste verdiep, waar nog altijd intacte mankette van het antennepark te bezichtigen valt. De foto's spreken voor zichzelf.

.

DSC_3171-makette VRT Waver.jpg

DSC_3176 makette VRT Waver.jpg

DSC_3178 makette VRT Waver.jpg

.

En wat we in de voormiddag gezien hadden, konden we nu eens van uit de hoogte bekijken, met alweer een meer dan interessante uitleg van mijnheer Decoster over de opbouw en richting/werking van de antennes.En dan nog maar een verdiep hoger, naar de zenderzaal...gewoon genieten...nog alles intact zoals het er echt uitzag toen de zenders nog hun werk deden.Alles wat rechts staat, is VRT, alles wat links staat is RTBF...trouwens rechts, achter de ex middengolf en de kortegolf zender, staat de VRT DAB-zender.Die kon je trouwens ook zien ergens hierboven op foto. En alweer op het derde een heel interessante technische uitleg over hoe het vroeger allemaal in zijn werk ging want...o.a. durfden ze wel eens 5Khz buiten de (omroep) band uitzenden om storingen van andere stations te vermijden...op de korte golf natuurlijk.Heel wat (gesloten) deuren werden opengedaan met uitleg hoe het  allemaal technisch in elkaar stak.In de namiddag alweer een twee uurtjes ons daar 'nuttig' kunnen bezig houden.En nadien nog maar eens een wandeling en deze keer naar de mast die links van het gebouw staat, de middengolf mast....tjonge tjonge...het jeugdsentiment kreeg de bovenhand.Trouwens De mast zelf is/was de antenne! Vroeger werden daar zelfs 2 frequenties gelijktijdig door uitgestraald...onvoorstelbaar.De 540 Khz. van de VRT en gelijktijdig dus de 621 Khz. van de  RTBf. Het was overigens geen simpele bedoening om 2 frequenties met (maar) 80Khz. verschil er door te jagen en dus op dezelfde antenne te steken. Onderaan de mast staat nog altijd het 'spoelenhuis', een complex gedoe van spoelen en filters om alzo die 2 frequenties gelijktijdig, zonder elkaar te storen, op antenne te zetten.Voor mij was het een bijzonder geslaagde/onvergetelijke dag, een hoogdag voor mijn hobby.Bovendien was mijnheer Jean Decoster méér dan een bijzonder enthousiaste gids, die blijkbaar van zijn werk ook zijn hobby maakt.Mijn oprechte dank aan hem is hier dan ook meer dan ooit op zijn plaats!

.

1953 was op 23 oktober 2014 warempel echt dichtbij...100 jaar radio werd nog niet zo heel lang geleden uitbundig gevierd en van deze bezochte prachtige locatie in Waver kan men zelfs een groot radiomuseum maken, door de taalbarrière heen...al zal het bij een utopie blijven.Maar het idee alleen al...

.

En dan laten we u nog eens ten volle genieten van... antennes en toebehoren...

.

DSC_3071-VRT Waver.jpg

DSC_3076-VRT Waver.jpg

DSC_3077-VRT Waver.jpg

DSC_3081-VRT Waver.jpg

DSC_3086-VRT Waver.jpg

DSC_3087-VRT Waver.jpg

DSC_3089-VRT Waver.jpg

DSC_3090-VRT Waver.jpg

DSC_3094-VRT Waver.jpg

DSC_3098-VRT Waver.jpg

DSC_3104-VRT Waver.jpg

DSC_3106-VRT Waver.jpg

DSC_3110-VRT Waver.jpg

DSC_3131-VRT Waver.jpg

DSC_3153-VRT Waver.jpg

DSC_3154-VRT Waver.jpg

DSC_3156-VRT Waver.jpg

DSC_3157-VRT Waver.jpg

DSC_3158-VRT Waver.jpg

DSC_3160-VRT Waver.jpg

DSC_3265-VRT Waver.jpg

DSC_3267-VRT Waver.jpg

DSC_3280-VRT Waver.jpg

DSC_3305-VRT Waver.jpg

DSC_3307-VRT Waver.jpg

DSC_3314-VRT Waver.jpg

DSC_3320-VRT Waver.jpg

DSC_3324-VRT Waver.jpg

DSC_3325-VRT Waver.jpg

DSC_3325-VRT Waver.jpg

DSC_3327-VRT Waver.jpg

.

Jos Gurdebeke

ON3VRT

DXA311

& Pieter Van Banden

.

Lees ook op deze blog: 'Het zendstation te Middelkerke (Oostende Radio)' van 7 augustus 2014

.

Update (30/10/2014 om 20 u.)

.

Van Guy Depré (Radio 2 en u zeker wel bekend !) kreeg ik een mooie reactie toegestuurd die ook met Waver te maken had.

Graag plaats ik zijn mailtje terzake.

Guy bedankt voor uw mooie aanvulling, Waver is hoe dan ook een beetje 'Radio Pré Historie'... !

.

Beste,

Jammer dat het daar zo staat te verkommeren.

En ik blijf het een foute beslissing vinden om de MG-zenders van VRT af te schakelen. Toen die nog uitzonden kon je R1 en R2 veel verder beluisteren in de wagen. 

RTBF heeft volgens mij de juiste beslissing genomen om haar MG-zender van 'La Première' in bedrijf te houden.

Zelf heb ik 1 keer het radionieuws van 13 uur live gelezen (zonder technicus) vanuit de noodstudio in Waver. Dat was tijdens een staking toen de studio's in het OC 'bezet' waren door stakingspiketten.De teksten van het nieuws werden per taxi vanuit Brussel naar Waver gebracht. Spannend ! 

Toen heb ik een aantal dagen in Waver gewerkt als stand-by-presentator/nieuwslezer.

Ik was toen nog losse medewerker en was opgevorderd door de directie.

Later zijn we ook gaan filmen voor De Pré Historie op tv in het zenderpark Waver. 

Toen zat ik in smoking aan de oude schakeltafel in de enorme hal waar de zenders staan die toen stuk voor stuk nog in bedrijf waren.

Het signaal was bij sommige zo krachtig dat je het kon horen (én verstaan) in de buurt van de zendlampen.Van die tv-presentatie bestaan ook een resem foto's, want de pers was toen uitgenodigd ter promotie van een toen nieuwe reeks van DPH op tv. Zie foto hieronder :-)

.

Guy Depré foto vanuit zenderzaal Waver.png

.

We gingen toen ook met een tl-lamp buiten staan in het zenderpark en door de elektriciteit in de lucht floepte die vanzelf aan. Straf !

Mvg,

Guy

.

tijdsbalkje rood

 

00:00 Gepost door Pieter Van Banden in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.