24-05-18

Jos ON8VRT uit Blankenberge (2)

Jos ON8VRT uit Blankenberge (2)

Van Zuid-Afrika naar de USSR

Jos-Gurdebeke-727x445.png

Eén werkongeval was bij mij ‘goed’ voor vele weken platte rust. In bed. Omdat ik mij flink verveelde bracht vader tijdschriften mee, zoals Radiobulletin en Toon & Beeld. In dit laatste blad stond (eerste toeval) een uitgebreid artikel over kortegolf luisteren, ontvangstrapporten schrijven, de SINPO-code en over het verzamelen van QSL-kaarten.

Waarna een tweede toeval zich aandiende dankzij het bezoek van een vriend. Ik vertelde hem over mijn ervaringen met de radio. Zijn judo-leraar bleek ook zoiets te doen. Toen ik hersteld was, zocht ik hem op. Ik kreeg meteen heel veel uitleg over het maken van luisterrapporten. Voor 700 frank kocht ik mijn eerste wereldontvanger, een Set R107 (foto 2). Het toestel beschikte over SSB en werkte tot 18 MHz.

Radio-Bulletin.png

De judo-man kwam ook nog eens alles installeren. Want met enkel een ontvanger schoot je niet veel op. Met de toestemming van mijn ouders verscheen een groundplane antenne met radialen op het dak van de garage. Een voorbeeld van een luisterrapporten liet ik door een leraar talen, die in dezelfde straat woonde, vertalen in het Duits, Engels en Frans.

Nadien moest ik enkel nog de juiste ontvangstgegevens invullen. Ik gebruikte daarvoor een schrijfmachine. De eerste QSL-kaarten kwamen binnen. Het werd al snel een mooie verzameling. Dat vond zelfs mijn moeder die prompt aan de slag ging met haar naaimachine en een stapel plastic ‘vellen’. Die werden aan elkaar gestikt, de meeste QSL-kaarten pasten er precies in. Ik hing ze op en ze werden niet vuil. 

Koude rillingen uit Zuid-Afrika

De ontdekking van de korte golf was begonnen… In 1971 kwam ik terecht bij de Nederlandstalige uitzendingen van Radio RSA uit Zuid-Afrika. Voor mij de andere kant van de wereld. Tussen 17:00 en 18:00 uur BT, op 15.155 kHz, starten de programma’s met het Bokmakierie-vogelgeluid (Zuid-Afrikaanse vogel) als herkenningssignaal (audio onderaan). Voorafgaand aan elke uitzending werd dit minuten lang uitgezonden om juist af te kunnen stemmen.

Digitale uitlezing bestond nog niet, zodat het altijd een beetje zoeken was naar de juiste frequentie. Schrijven naar RSA kon in de eigen moerstaal. Toen mijn brieven ook nog eens rechtstreeks voorgelezen werden in het programma ‘De puntjes op DX’, waren de koude rillingen nooit ver af.

R-107small.jpg

Van Johannesberg naar Moskou

 Uit Zuid Afrika kreeg ik ook heel wat mooie documentatie zoals het maandelijks tijdschrift: ‘De Bokmakierie Express’ met een adres in… Zeebrugge. Helaas kwamen toen al de eerste tekenen van afbouw van de korte golf uitzendingen. Op 1 mei 1990 werd de Nederlandstalige dienst stop gezet. Ondertussen had ik ook de Nederlandstalige uitzendingen van Radio Moskou ontdekt.

Vanuit het verre Oostblok werd dagelijks één uurtje in ‘onze’ taal uitgezonden. Alweer heel interessant, vooral de nieuwsuitzendingen waren dat. Zeker om hun ‘nieuws’ te vergelijken met dat van ons. Ook over de ruimtevaart was er vaak nieuws te rapen. Ik schreef veel met mevrouw Lucie Wolodina. Zeker niet onbekend in Vlaanderen. In maart 1994 kreeg ik een brief dat ik 25 jaar trouwe luisteraar was. Helaas ook in Moskou werden de Nederlandstalige uitzendingen geschrapt. 

Door het vele luisteren naar die verre zenders, was mijn kennis van het Engels sterk verbeterd. Ook mijn Duits, maar dat was dank zijn mijn werk. Mijn schrik om rapporten in vreemde talen te versturen, was weg. Ik werd dan ook ‘Monitor’, voor heel wat zenders. Dit hield een verplichting in om maandelijks een aantal meldingen te sturen. De feedback was niet gering. Iedere dag post, knappe postzegels, mooie documentatie, ook van de zenders en antenneparken. 

Wordt vervolgd

radiovisie-logo-klein.png.jpg

 

 

Tijdsbalkje rood.gif

04:00 Gepost door Pieter Van Banden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De dag dat België de radio uitvond (10)

De dag dat België de radio uitvond (10)

 

29473253_10213971174464885_732400792799019008_n.jpg

 

Op 27 maart 1991 werd alweer een nieuw omroepdecreet uitgevaardigd. Het veranderde de naam BRT in BRTN (Omroep van de Vlaamse Gemeenschap). De – N – stond voor Nederlands. Precies een jaar later was het tijd voor de geboorte van een zesde publieke zender. Op 28 maart 1992 begon Radio Donna.

Op twee maand 10% marktaandeel

‘Dit station moet de luisteraars die niet bereikt worden door de andere netten een oplossing bieden’, heette het officieel. In werkelijkheid wilde de openbare omroep een oplossing bieden aan de stijgende vraag naar reclamezendtijd. Uiteraard kon men met een hitradio als Donna ook beter de grote populariteit van de vrije radio’s te lijf gaan. De sterke horizontale programmering van Donna zorgde ervoor dat het station, twee maand later, al een marktaandeel van om en bij 10% had. Bijna net zoveel als de verzamelde vrije radio’s bij elkaar. 

Donna.png

VRT: Vennootschap van publiek recht

Op 16 april 1997 keurde het Vlaamse Parlement het ‘decreet betreffende de omzetting van de BRTN in een naamloze vennootschap van publiek recht’ (het zogenaamde maxi-decreet) goed. Hierdoor kon de publieke omroep worden omgevormd tot een NV die de naam Vlaamse Radio- en Televisieomroep (afgekort: VRT) kreeg. Op 1 januari 1998 was de omzetting een feit. Drie maanden eerder, in september 1997 was de digitale radio gestart. De DAB-zenders (Digital Audio Broadcasting) werden één na één in gebruik genomen zodat in de loop van 1998 heel Vlaanderen DAB kon ontvangen. 

Regionale Radio 2, centraal naar Brussel

Op 1 januari 1999 startte Radio 2 vanuit een nieuwe centrale studio in het Brusselse omroepcentrum. Tot dan had iedere gewestelijke omroep vanuit een eigen provinciale studio uitgezonden. Het regionale signaal werd naar Brussel gestuurd en ging vandaar naar de Radio 2-zenders. Het alibi voor de wijziging was het feit dat er te divers werd gewerkt en dat de medewerkers elkaar haast nooit zagen. Er was te weinig groepsgeest, er waren teveel eilandjes. Radio 2 moest een hecht station worden, vanuit één enkele plek. Wel bleven de ontkoppelde programma’s, met een aanbod regionale informatie, vanuit de regionale studio’s in Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt en Kortrijk komen. 

Radio-2-bol-1.png

Een half zevende sportnet

De Europese Voetbalkampioenschappen in 2000, gehouden in België en Nederland waren het alibi voor de publieke omroep om ‘ongemerkt’ een zevende radionet te starten. VRT-radio zond alle wedstrijden rechtstreeks uit via de middengolf-frequentie 927 kHz, waarop normaal Radio 1 te horen was. Tussen 10 juni en 2 juli was het station elke dag van 17:00 tot 23:00 uur in de lucht. 

Na Euro 2000 verdween 927 Live grotendeels uit de belangstelling om vanaf januari 2003 definitief een eigen leven te leiden. Op de 927 kHz was daarna afwisselend het signaal van Radio 1 dan wel van 927 Live te horen. Wie afstemde kreeg tijdens belangrijke sportmomenten de sportzender te horen. Voetbalwedstrijden in eerste klasse, Europese wedstrijden, belangwekkende sportprestaties van landgenoten… Ook buiten de uren van sport op Radio 1. Omgekeerd bleef via de frequentie van 927 Live voor en na, het eigen programma Radio 1 te beluisteren. Op 31 december 2011 nam VRT definitief afscheid van de 927 AM.

Wordt vervolgd

radiovisie-logo-klein.png.jpg

 

 

Tijdsbalkje rood.gif

00:02 Gepost door Pieter Van Banden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De dag dat België de radio uitvond (9)

De dag dat België de radio uitvond (9)

29473253_10213971174464885_732400792799019008_n.jpg

Het Belgische zeezenderhoofdstuk doet ons uiteindelijk in 1978 belanden, omdat zij, onder impuls van George Decaluwé, het rechtstreekse gevolg waren van de weigering van de Belgische overheid om privé-omroep (opnieuw) toe te laten. Diezelfde overheid voegde in 1959 nog een hoofdstuk toe aan de geschiedenis van de publieke omroep.

Monopolie voor onbepaalde tijd

Het NIR/INR viel in 1959 niet langer meer onder de bevoegdheid van het Ministerie van Verkeerswezen, maar kwam terecht onder dat van Cultuur. Door een wet van 18 mei 1960 werd de openbare omroep per 8 augustus opgevolgd door drie nieuwe instituten: BRT, RTB en het Instituut van de Gemeenschappelijke Diensten. BRT stond voor: Belgische Radio en Televisie (Nederlandstalige uitzendingen), de RTB was het letterwoord voor Radio Télévision Belge (émissions françaises). Beide kregen van de staat het uitzendmonopolie voor onbepaalde tijd. 

FM, Omroep Brabant en stereo 

Op 1 oktober 1961 begon BRT 3 uit te zenden. ‘Een cultureel net dat ernstige muziekprogramma’s en woorduitzendingen voor zijn rekening neemt’, zo werd het toen omschreven in de pers. Het tweede programma, BRT 2, zorgde voor uitzendingen met een regionaal karakter. Terwijl het eerste programma, BRT 1, zich ging zich specialiseren in uitzendingen voor het gezin, bejaarden, consumenten en toerisme. In 1962 nam de BRT voor het eerst een FM-zender in gebruik. In 1967 kreeg ook Brabant een eigen regionale omroep. In datzelfde jaar begonnen de eerste stereo-uitzendingen van BRT 3. 

Radio-Scorpio.jpg

 

De eerste vrije radio is Scorpio 

De wet van 1 februari 1977 schafte het ‘Instituut van de Gemeenschappelijke Diensten’ van de BRT en RTB af en werd het ‘Belgisches Rundfunk und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft’ (BRF) opgericht. In 1979 is Radio Scorpio de eerste naoorlogse vrije zender. Weliswaar zonder zendvergunning. In de maanden en jaren die volgden zou België een ware vrije radio-explosie kennen. In 1982 werden de vrije of lokale radio’s erkend. Voortaan gingen ze door het leven als niet openbare radio’s. Hun zendvermogen werd beperkt tot 100 Watt. Reclame is uit den boze. 

Studio Brussel werd jongerenradio 

De komst van de lokale radio had het nationale omroepinstituut geïnspireerd tot nieuwe initiatieven. Op 1 april 1983 ging Studio Brussel in de lucht. Na BRT 1, BRT 2, BRT 3 en de Wereldomroep werd dit het vijfde publieke radionet. De nieuwkomer profileerde zich als een ‘Muziek- en informatiezender voor de Brusselse Vlamingen en pendelaars in de omstreken’.

Paul De Wyngaert (foto) en Jan Hautekiet zijn de eerste presentators. Er werd uitgezonden op de 102.8 MHz. In 1983, vooral omdat men niet goed te ontvangen was door een overvolle FM-band, kreeg men ook een plaatsje op 1512 kHz, middengolf. Een jaar later ging Studio Brussel nationaal uitzenden via extra FM-frequenties en werd de AM weer verlaten. Wat begon als een publieke omroep voor Brussel, evolueerde snel in een jongerenstation voor heel Vlaanderen. 

Paul-De-Wijngaerdt.png

Reclame op de publieke radio

Intussen is het 1990 geworden. De BRT startte de operatie ‘nieuwe huisstijl’. De radionetten kregen een duidelijker profiel en BRT 1, BRT 2 en BRT 3 heten voortaan Radio 1, Radio 2 en Radio 3. Een jaar later, in augustus richtten de publieke omroep en de Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM) samen de Vlaamse Audiovisuele Regie (VAR) op. Opdracht: reclame- en sponsorwerving verzorgen voor de BRT radio’s en sponsorwerving (geen reclame) voor de televisie. Op 1 oktober 1990 gingen de eerste reclameboodschappen de ether in op Radio 1, 2 en Studio Brussel.

radiovisie-logo-klein.png.jpg

 

 

Tijdsbalkje rood.gif

00:00 Gepost door Pieter Van Banden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De mooiste ‘radioreclame’ ooit?

De mooiste ‘radioreclame’ ooit?

Radioreclames, ze waren en zijn een noodzakelijk kwaad. Af en toe zijn er die voor de eeuwigheid blijven hangen. Zoals de semi-commerciële boodschappen die in de jaren 60 en 70 werden gecreëerd door de Amerikaanse National Association of Broadcasters en het Radio Advertising Bureau.

We hebben er enkele aan het wereldwijde net toevertrouwd. Productreclame is het niet, wel radiospots die… radio promoten! Het was de tijd dat draagbare toestellen, de transistorradio’s, erg populair waren.

Deze promo’s en jingles zijn geproduceerd door toptalenten, waaronder de creatieve geest van Stan Freburg. Gewoon onthouden: “Neem een levendige metgezel waar je ook heen gaat, neem een draagbare radio mee! “

 

radiovisie-logo-klein.png.jpg

 

 

Tijdsbalkje rood.gif

00:00 Gepost door Pieter Van Banden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nu ook halogeenlamp in de ban!

Nu ook halogeenlamp in de ban!

 

Vanaf 1 september 2018 is het gedaan met de halogeenlamp. De energievretende lichtbron is door de Europese Commissie in de ban gedaan. Terecht. Maar wat is het alternatief?

 

Halogeenlampje.jpg

 

Ooit uw vingers gebrand aan de armatuur van een halogeenlamp? Dan weet u dat deze lampen beter verwarmen dan verlichten. Wat u hoogstwaarschijnlijk niet weet, is dat die lichtgevende kacheltjes verboden worden. De eerste typen zijn al sedert 1 september in de ban gedaan, de rest volgt op 1 september 2018. Over twee jaar is met de halogeenlamp gedaan.

 

 Het verbieden van de energievretende lampen is een van de effectiefste acties van de Europese Commissie om iets te doen aan ons energieverbruik. Volgens de commissie bespaart het verbod in 2023 40 miljard kilowattuur aan elektriciteit: evenveel als het stroomverbruik van alle huishoudens in België en Nederland bij elkaar.

 

De gloeilamp werd 'verboden' in 2009, maar wie er geen afscheid van kan nemen, kan hem nog steeds krijgen, dankzij de enorme voorraden die handelaren hebben ingeslagen en wat gaatjes in de wet. Het verbieden van de halogeenlampen is een logische volgende stap, want deze lamp is niet half zo zuinig als zijn reputatie. Halogeenlampen verbruiken tot tien keer meer stroom dan led-lampen voor dezelfde lichtopbrengst.

 

Het eerste halogeenverbod treft twee uiterst populaire typen: de GU10 en de PAR30. Alleen al die twee lampen zijn volgens een woordvoerder van Philips Lighting goed voor meer dan de helft van de verkoop van halogeenlampen. De fabrikanten mogen ze niet meer maken, oude voorraden mogen nog worden verkocht. Voor Philips Lighting niet echt een probleem: dat sloot in augustus de laatste productielijn voor halogeenlampen in Europa.
 

Die GU10, een bescheiden reflectorlamp met twee knopjes als fitting, zal geen probleem zijn, zegt Stefano van Leeuwen van de Amsterdamse lampenwinkel Koot: "Daar zijn uitstekende led-lampen voor." Maar voor die PAR30, een forse spot met een 'gewone' schroeffitting die zo krachtig is dat je op een meter afstand je handen er onder kunt warmen, is dat moeilijker. "Wij hebben daar nog geen alternatief voor", zegt Van Leeuwen.

 

Voor de meeste typen halogeenlampen is een prima alternatief. Van Leeuwens klanten kiezen nu al grotendeels voor led. "Dat verlicht tegenwoordig even mooi als halogeen. Ze kosten wel drie keer zoveel, maar ze gaan tien keer langer mee."

 

Volgens Philips Lighting, een van de grootste producenten van led-lampen, is er voor elk type halogeenlamp een uitstekende led-variant voorhanden. "Dat is het geval sinds we een jaar geleden een nieuwe techniek introduceerden, waardoor de leds goed dimbaar zijn", zegt woordvoerder Daniël Bausor.

 

Dat laatste was lange tijd een probleem: dimmen. Als je een halogeenlamp dimt, krijg je een geler, roder, kortom: warmer licht. Bij de led is dat niet zo. Wit blijft wit, blauw blijft blauw. De oplossing is: meerdere kleuren ledjes in één lamp. Bij het dimmen gaan de blauwe zachter branden, de gele harder, en ziedaar: het licht wordt warmer.

 

Een aardige stap, vindt Van Leeuwen, maar er blijven haken en ogen. "Bij sommige leds doet de dimmer het niet goed. Omdat die pas werkt vanaf een bepaald vermogen en dat haal je met led vaak niet."

 

En er zijn nog meer problemen. Philips Lighting mag dan zeggen dat voor elke halogeen een alternatief op de markt is, Van Leeuwen kan ze niet vinden. De halogeenlamp in de vorm van een glazen staafje (RS7), bijvoorbeeld. "Er zijn wel led-lampen voor gemaakt, maar die zijn zo dik geworden dat ze in de meeste armaturen niet passen."

 

 

Esthetisch is led in plaats van halogeen zelden nog een probleem, voor portemonnee en milieu is het een grote vooruitgang. De lampen gaan semi-eeuwig mee, en je bespaart stroom, dus geld en CO2. De Nederlandse stichting Milieu Centraal rekent het zelfs per lamp voor. Wie een spotje van het type GU10 in de led-versie koopt, bespaart jaarlijks 24 kilowattuur , dat is 6 euro, en 8,7 kilo CO2.

 

Een halogeenlamp met grote schroeffitting, 42 watt, heeft de lichtopbrengst van een gloeilamp van 60 watt. Wie die vervangt door een led-versie, spaart jaarlijks 18 kilowattuur uit, dus 3,60 euro, en 6,4 kilo kooldioxide. Hoewel veel led-lampen nog duur zijn, worden die kosten altijd weer terugverdiend over die superlange levensduur van de lamp.

 

Wie led kiest, krijgt nog een extra voordeel in de schoot geworpen. Van Leeuwen demonstreert in zijn lampenwinkel hoe hij een klein led-lampje in een armatuur steekt: met blote handen. "Dat hoef je bij een halogeenlamp niet te doen", glimlacht hij. "Daarbij is het funest als je ze met blote hand aanraakt. Die lamp wordt zo heet dat het glas zal knappen bij aanraking."

 

De Standaard-Gerard Reijn - Bron: Volkskrant

 

halogeenlamp.jpg

 

Lees ook op deze blog: Gisteren doofde de gloeilamp uit...na 150 jaar. (2/9/2009) 

Lees ook op deze blog:  Onze ouderwetse goeilampen doven stilaan uit! (11/10/2009)

 

Tijdsbalkje rood.gif

00:00 Gepost door Pieter Van Banden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-05-18

P.R.O.S. zette moeders in de bloemetjes op Moederdag…

P.R.O.S. zette moeders in de bloemetjes op Moederdag…

 

Radio PROS zonder frequentie.jpg

Gezien het overdonderend succes van vorig jaar, bezorgden de dj’s van radio PROS dit jaar opnieuw tientallen boeketten ter gelegenheid van Moederdag persoonlijk aan huis! Luisteraars konden een aanvraag richten naar radio PROS met motivatie waarom net hun moeder een speciale attentie verdiende deze Moederdag. 70 moeders wonende in Aaigem, Aspelare, Asse, Aalst, Appelterre, Bambrugge, Denderhoutem, Denderleeuw, Denderwindeke, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Heldergem, Hofstade, Horebeke, Iddergem, Kerksken, Liedekerke, Meerbeke, Mere, Moerbeke, Nieuwerkerken, Okegem, Onkerzele, Vollezele, Voorde, Welle, Woubrechtegem en Zandbergen mochten persoonlijk een boeket bloemen thuis ontvangen uit de handen van dj’s en medewerkers van radio PROS.

32326388_1726048090782162_7264055003491336192_n.jpg

Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door Tuincentrum Goessens Aaigem, Flowerline-DS Peter De Smet Kerksken, Bloemen Esmeralda Denderhoutem, Di Fiori Denderhoutem, Bloemencenter Johannita Nieuwerkerken, Acanthus Mere, Agreflor BVBA Erpe-Mere en Gay Segers Galmaarden. Dit initiatief werd opnieuw met heel veel enthousiasme en dankbaarheid onthaald, er vloeide meermaals een traantje van geluk!

32557547_1728587007194937_5366122793773563904_n.jpg

Klikken om te vergroten !

32327072_1726048087448829_2342271869551378432_n.jpg

 

Tijdsbalkje rood.gif

 

00:45 Gepost door Pieter Van Banden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Groot-Brittannië: Digitale radio populairder dan FM en AM

Groot-Brittannië: Digitale radio populairder dan FM en AM

Luistercijfers BBC-radio verder onder druk door oprukkende digitale radio

rajar-black.jpg

Het Britse radioluisteronderzoek Rajar, vergelijkbaar met onze CIM, publiceerde de resultaten voor het eerste kwartaal van 2018. Eerste vaststelling: met 50,9 procent digitale luisteraars (+ 3,7 procent in één jaar) is digitale radio (DAB plus online) voor het eerst populairder dan het luisteren via FM en AM.

Een en ander betekent dat het dossier van de digitale switchover wellicht binnenkort opnieuw op de Britse regeringstafel zal belanden. Die minimale 50 procent digitale luisteraars was eerder door de regering zelf als een “trigger” naar voor geschoven om een plan in werking te stellen voor het afschakelen van de analoge radio. De voorbije maanden is de BBC, dat in de luistercijfers het meest te lijden heeft onder de toename van digitaal luisteren, echter zwaar op de rem gaan staan.

Volgens de BBC is de dekking van DAB(+) nog steeds onvoldoende, plus stelt ze vast dat een op drie jongeren bijna uitsluitend naar de radio luistert via de smartphone. De openbare omroep wil eerst de impact van de uitrol van 5G afwachten op het digitale radiogebruik, alvorens eventueel te beslissen over het afschakelen van de analoge zenders.

Radio 1 weer in vrije val

Intussen houdt de vrije val van BBC Radio 1 in de luistercijfers aan. Nick Grimshaw’s Breakfast Show verloor in het eerste kwartaal alweer 600.000 luisteraars. Wekelijks luisteren nu nog 5,1 miljoen mensen naar Grimmy, het op één na laagste cijfer ooit voor het ochtendblok. “Toch blijft Radio 1 de grootste en meest relevante jongerenzender, met een weekbereik van een derde van alle 15- tot 24-jarigen”, aldus de BBC.

Bij de BBC is het uitsluitend digitale station BBC 6 Music de enige winnaar in de nieuwe Rajar. Het station telt nu wekelijks 2,5 miljoen luisteraars (+ 8 procent). In vergelijking met de cijfers van een jaar geleden houden Radio 1 en Radio 2 echter wel stand.

Global doet beter dan Bauer

Bij de commerciële stations was er deze week alvast champagne bij het Londense Capital FM. De ontbijtshow van Roman Kemp en Vick Hope bereikt wekelijks 1 miljoen luisteraars en is nu het bestbeluisterde ochtendprogramma in de Britse hoofdstad.

Ook de drie landelijke commerciële zenders onder de noemer Heart, onderdeel van Global Radio, doen het prima. Ze komen samen uit op 9,5 miljoen wekelijkse luisteraars, een totaalbereik waarmee ze nu nipt beter doen dan BBC Radio 1.

Global Radio, de grootste Britse commerciële radiogroep, bereikt met al haar stations samen nu 24 miljoen wekelijkse luisteraars, 2,1 procent meer dan het vierde kwartaal van 2017. De concurrerende radiogroep Bauer Radio verliest 1,7 procent en komt nu uit op 17,1 miljoen wekelijkse luisteraars, nog altijd een dikke drie procent meer dan een jaar geleden. Zowel Bauer City 1, Kiss als Absolute, de drie populairste netwerken binnen de groep, lieten verlies optekenen en The Hits speelt zelfs tien procent luisteraars kwijt.

Chris Moyles (ex-BBC Radio 1) komt met zijn ochtendshow bij Radio X uit op 910.000 wekelijkse luisteraars.

radiovisie-logo-klein.png.jpg

 

 

Tijdsbalkje rood.gif

00:03 Gepost door Pieter Van Banden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

IN DE NADAGEN VAN DE NEDERLANDSE RADIOKOLONISATIE

IN DE NADAGEN VAN DE NEDERLANDSE RADIOKOLONISATIE
 
 
Vlaamse presentatoren en Nederlandse dj’s
 
 
Een tijdje geleden kwam oud RadioVisie-collega Ron Schultz nog eens langs. Helemaal uit Rotterdam. We waren elkaar een tijdlang uit het oog verloren, maar Facebook zette ons opnieuw bij elkaar in een Brugs restaurant. Er werden tal van herinneringen uitgewisseld. En er werd een heuse boom opgezet over het verschil tussen de radio-aanpak in Nederland en Vlaanderen, waarbij we tot een verrassende vaststelling kwamen. Maar we werden het wel roerend eens met elkaar. 
 
 
3030979-68957c8d26ea47c7c793fe254cebc70e.pngEen paar decennia geleden luisterden veel, heel veel Vlamingen naar de Nederlandse zeezenders, of naar de Vlaamse collega-stations Atlantis en Mi Amigo, waar tal van… Nederlanders werkten. Om nog maar te zwijgen over de schare Vlaamse fans die afstemden op Hilversum 3. Bij gebrek aan muziekzenders in Vlaanderen waren er ook geen muziekbladen. Enkel Juke Box was min of meer overeind gebleven. In de slipstream van de Nederlandse top 4O-stations volgden bladen als Muziek Express, Muziek Parade, Muziekkrant Oor, Hitkrant… Ook de Nederlandse televisie koloniseerde Vlaanderen. 
 
 
Als je bij de hond slaapt, krijg je zijn vlooien. Dat werd helemaal duidelijk toen de vrije radiostations overal in Vlaanderen de kop opstaken. Omdat de bovenburen nu eenmaal lichtjaren voorsprong hadden opgebouwd bij dat medium, doken ze dan ook in grote getale op bij de Vlaamse zenders. Het Nederlandse accent deed immers terugdenken aan de hoogdagen van de zeezenders. Dat gaf een vertrouwd gevoel. Tot ergens midden jaren 80 maakten weinig Vlamingen een punt van de ‘Hollandse invasie’. 
 
 
Toch kwam de kentering nog verrassend snel. Met enige vorm voor overdrijving kan ik stellen dat Vlaanderen het ‘Hollandse’ koloniale juk afwierp. De Vlaamse vrije zenders leerden snel en ontdekten dat de binding met de luisteraars beter kon met de inzet van eigen mensen. De voorbije drie decennia ontstond er een eigen radiocultuur. Een duidelijke. Met significante verschillen. 
 
 
In Vlaanderen werken er ‘presentatoren’ bij de radio, in Nederland zijn het dj’s. Tenminste toch bij die zenders die een muziekformaat hanteren. Het verschil zit al in dat ene woord; ‘presenteren’. ‘De dikke Vandale’ legt het als volgt uit: presenteren heeft iets deftigs, er worden onderdelen aan elkaar gepraat, men biedt informatie aan. Als je het zo bekijkt dat neigt dat inderdaad een beetje naar… saai, eentonig, vlak. Nederlanders presenteren niet, maar animeren en entertainen de luisteraars. “Vlamingen zijn beleefder”, stelt Ron. Dat hoor je op ook op de radio. “Nederlanders zijn rechter voor de raap”. 
 
 
3030979-f5b64a64fbdbd19c688d68dedb83f871.pngOm het met een voorbeeld duidelijk te maken; “De muziek vind ik op veel Vlaamse stations beter, wegens ruimer. In Nederland kent men maar vijf artiesten. Toch luister ik liever een paar keer per uur naar een zichzelf herhalende zangeres die levensmoe lijkt, dan naar goede muziek met een saaie dj. Het valt me ook op in de nieuwsprogramma’s van Radio 1 (VRT). Iemand die geïnterviewd wordt, al dan niet via de telefoon, hoeft niet drie keer in gesprek bedankt te worden. Dat haalt de vaart eruit. Iets minder lief zijn, levert vaak interessante programma’s op. Veel Vlamingen geven me op dat punt gelijk, maar misschien zijn ze gewoon beleefd?” Touché!
 
 
Hoe ik er zelf over denk? Moeilijke vraag. Ik heb steeds grensoverschrijdend gewerkt. Ik heb Nederlandse en Vlaamse mentors gehad. Ik heb in beide landen goede vrienden. Het feit dat we eenzelfde taal spreken, heb ik steeds als aan pluspunt ervaren om mensen beter te leren kennen. En ik ben alles wat een nationalist niet is. Dat helpt ook. Maar inderdaad, het gaat om twee verschillende culturen. Of toch niet helemaal? Als je in Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Brabant of Limburg terechtkomt, dan blijken Nederlanders soms verdacht veel op hun Vlaamse buren te lijken.
 
 
Ook de minzame welwillendheid voor Vlamingen in de Amsterdamse grachtengordel is niet noodzakelijk exemplarisch voor de rest van Nederland. Boven de Moerdijk denkt men trouwens heel vaak dat hun landgenoten uit het zuiden eigenlijk uit… Vlaanderen komen. Van één zaak ben ik wel heel zeker, ik begrijp de Nederlandse radiomakers steeds minder goed. Hun woordenschat staat bol van vernederlandst tot compleet Engels. En zelfs al worden er hele Nederlandse zinnen gebruikt, dan nog is de verstaanbaarheid vaak een ramp wegens het gebruikte accent.
 
 
Lang gelden was Joost den Draaijer de enige Nederlandse radiomaker die ik niet of nauwelijks begreep, tegenwoordig zijn het er veel meer. Waar zijn de Frits Spitsen, de Jan van Veenen, de Felix Meurders, de Ferry Maats en de Stan Haags gebleven? “Klopt” beaamt Ron. “Je hoort nu vooral een Gooise tongval. In het Gooi zitten de media geconcentreerd. Daar is het begonnen en heeft het zich verspreid”. Maar ook in Vlaanderen worden we geteisterd door het ‘verkavelingsvlaams’. Gelukkig hoor je dit minder op de radio. TV-presentatoren komen er mee weg. Zet één van hen achter een radiomicrofoon dan wordt dat soort foute taalgebruik niét meer gepikt. 
 
 
Kijk en daarin onderscheiden beide media van elkaar, alweer.
 
 
 
 
Tijdsbalkje rood.gif

00:00 Gepost door Pieter Van Banden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De dag dat België de radio uitvond (8)

De dag dat België de radio uitvond (8)

29473253_10213971174464885_732400792799019008_n.jpg

België en vooral Vlaanderen had er weer een commercieel station bij. Nauwelijks een paar weken later kon men ook in de verre buitenlanden luisteren naar het nieuwe Radio Antwerpen. Men startte immers ook uitzendingen op kortegolf. In de 41-meter band, op 7.600 kHz. Het signaal werd tot in Canada ontvangen. Ongebruikelijk waren die KG-uitzendingen niet in die tijd. Het NIR had immers een stevige wereldomroep om de band met de vele Belgen in de Congolese kolonie aan te houden. Er was dus een flinke traditie in het luisteren naar de korte golf.

Komen en van van politie in Edegem  

De Belgische regering die haar monopolie op radio-uitzendingen doorbroken zag was echter allesbehalve in haar nopjes met de zeezender. Maar omdat er werd uitgezonden buiten de territoriale wateren, kon men eigenlijk weinig ondernemen, behalve de medewerkers in de opnamestudio’s in Edegem lastig vallen. Gerechtelijke instanties kwamen en gingen. Daarop besloot Decaluwé om de opnames telkens op een andere plaats te organiseren. Men sprak een punt af en iedereen kwam aanzetten met delen van de opname-apparatuur. Iemand bracht de bandopnemer mee, iemand anders de microfoon, nog iemand anders de draaitafels… 

1.jpg

Radio Antwerpen strandt… letterlijk 

Het project was evenwel geen lang leven beschoren. De tweede helft van de maand december 1962 verliep dramatisch voor de ‘radiopiraat’. Op 13 december 1962 stierf Georges De Caluwé na een heelkundig ingrijpen in Antwerpen. Zijn dood bespaarde hem weliswaar de grootste teleurstelling van zijn leven. Op 16 december 1962 woedde er een storm met windkracht 12 over de Noordzee. Het anker van de Uilenspiegel brak, de generatoren vielen uit en het schip sloeg op drift. Via het afschieten van vuurpijlen kon de bemanning de aandacht trekken van de Engelse ferryboot Suffolk Ferry. Die alarmeerde de kustwacht van Oostende die onmiddellijk reddingsboten stuurde. Bij het overspringen van het zendschip naar een reddingsboot kwam een matroos tussen beide boten terecht en werd verpletterd. Een sleepboot probeerde daarop de Uilenspiegel tegen de zeestroom in te trekken, maar ook die sleepkabel brak, waarna nog diezelfde avond het zendschip vastliep op het Nederlandse strand van Retranchement bij Cadzand. Meteen was het radio-avontuur definitief voorbij. 

Pas navolging in 1974 met Atlantis  

Eerder was de Belgische regering al over gegaan tot het bedenken van een anti-Uilenspiegel wet. Het werd de Belgen gewoon verboden mee te werken aan radioprojecten vanaf zee. Op 18 december 1962 werd de anti-zeezenderwet goedgekeurd met 123 voor en 35 stemmen tegen. Het verbod was blijkbaar voldoende om lange tijd nieuwe radio-avonturen vanaf zee te voorkomen. Het duurde tot 15 juni 1973 vooraleer er een tweede Belgische zeezender opdook. Radio Atlantis begon die dag, stipt om 12:00 uur uit te zenden via een huurzender aan boord van de MV Mi Amigo. Een schip dat eerder was gebruikt voor o.a. de uitzendingen van de Britse zeezender Radio Caroline. Eigenaar van Atlantis was de Adegemse zakenman Adriaan Vanlandschoot. 

2.jpg

En daar is een tweede zeeproject 

Niet veel later, op 1 januari 1974 startten de officiële uitzendingen van Radio Mi Amigo (twee dagen eerder was men beginnen testen). Sterke man achter dit project was de Huizingse wafelbakker Sylvain Tack. Deze laatste was er in geslaagd om een nieuwe deal te maken met de eigenaar van de Mv Mi Amigo. Atlantis, al eerder uit de lucht via dat zendschip, kocht daarom eigen schip, de MV Jeanine. Op 22 december 1973 werd het verankerd voor de kust van het Belgische Knokke. ‘s Anderendaags startten de eerste testuitzendingen. 

Een zoveelste gestrand avontuur 

Beide Vlaamse stations opereerden vanuit Nederland dat toen geen anti-zeezenderwet had. In principe overtraden de Belgische medewerkers wel degelijk de wet. Het was de eigen onderdanen immers expliciet verboden om mee te werken aan een zeezender. De omweg via Nederland was dus niet helemaal waterdicht, maar bemoeilijkte het ingrijpen wel. Er werd dan ook niet echt opgetreden tegen beide stations. Aan de avonturen van Atlantis kwam een einde toen ook in Nederland een anti-zeezenderwet van kracht werd op 1 september 1974. De dag voordien staakte men vrijwillig de uitzendingen. Radio Mi Amigo ging nog enkele jaren door, maar nu met Spanje en later zelfs… Mauritius als thuisbasis. Op 19 september 1979 liep ook dit radio-avontuur af toen het, inmiddels tweede zendschip, de MV Magdalena van haar anker sloeg en vastliep op een zandbank, vijf mijl voor Schouwen, Nederland. 

Wordt vervolgd

3.jpg

radiovisie-logo-klein.png.jpg

 

 

Tijdsbalkje rood.gif

 

 

00:00 Gepost door Pieter Van Banden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Heel veel DAB+ radio's verlkocht in 2017

Heel veel DAB+ radio's verlkocht in 2017

 

In 2017 zijn er recordaantal van 12 miljoen radio’s die digitale radio via de ether (DAB+) kunnen ontvangen verkocht. Dit blijkt uit cijfers die WorldDAB deze week heeft gepubliceerd.

Het gaat om verkoopcijfers in Europa. het oosten van Azië en Australië. Van de 12 miljoen verkochte digitale radio’s zijn 5,9 miljoen radio’s in auto’s verkocht. Hiermee wordt duidelijk dat steeds meer auto’s die nu verkocht worden voorzien van de mogelijkheid tot ontvangst van digitale radio via de ether.

In totaal zouden er nu ongeveer 65 miljoen digitale radio’s verkocht zijn in landen als Australië, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Noorwegen, Zwitserland en Groot Brittannië.

Eerder was al bekend geworden dat in Nederland het aantal radio’s met DAB+-ontvangst richting de 1 miljoen kruipt. In het laatste kwartaal van het voorgaande jaar werden er in totaal 52.000 radio’s verkocht met DAB+-ontvangst waarmee het totaal op 885.000 “digitale” radio’s komt.

In Noorwegen wordt 98 procent van de verkochte auto’s nu standaard met DAB+-verkocht. In Noorwegen is sinds eind vorig jaar het analoge signaal via FM uitgeschakeld. In Groot Brittannië wordt 89 procent van de auto’s verkocht met een digitale radio aan boord. In Nederland ligt het percentage rond de 40 procent. Dit percentage ligt ongeveer gelijk aan Duitsland. België doet het minder goed: daar wordt 25 procent van de auto’s verkocht met digitale ontvangstmogelijkheden.

Nieuw logo

dabplus internationaal logo.jpg

Onlangs is ook een nieuw logo gepresenteerd om digitale radio ontvangst via de ether (DAB en DAB+) herkenbaarder te maken bij het grote publiek. Het nieuwe logo werd eerder al gebruikt door Duitsland maar zal nu wereldwijd gebruikt gaan worden.

DdOC_eeXkAA8i0l.jpg

mediamagazine.png

 

Tijdsbalkje rood.gif

 

00:00 Gepost door Pieter Van Banden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende